V posledních šesti letech se situace ohledně exekucí v České republice zlepšila, když se 200 tisíc občanů podařilo vymanit z tíživé situace exekucí. Z počátečních 863 tisíc osob v roce 2017 klesl počet osob v exekuci na 646 tisíc na konci roku 2023. Tento pokles však není jednoznačným ukazatelem celkového zlepšení situace, jelikož v některých částech země, zejména na severozápadě Čech a v severní Moravě a Slezsku, zůstává každá třetí rodina zatížena exekucemi bez výraznější naděje na zlepšení.

Celostátně se podařilo situaci mírně zlepšit díky sérii legislativních opatření, která měla za cíl zpřísnit podmínky pro vymáhání dluhů. Data ukazují, že obavy z opětovného zadlužení se nepotvrdily - pouze malý zlomek lidí, přibližně tři procenta, se znovu dostalo do exekuce.

Nicméně, nové legislativní změny mohou situaci opět zhoršit. Plánované zavedení fixního odpočtu z příjmu by mohlo zasáhnout i osoby s nízkými příjmy, včetně důchodců, s pevnou částkou 1890 korun měsíčně bez ohledu na výši příjmu dlužníka. Tento krok je vnímán jako jedna z nejsociálnějších změn posledních dvaceti let.

Změny v exekučním řízení, jako je snížení nezabavitelné částky a vyloučení manželů z výpočtu, společně s návrhem na fixní odpočet, vyvolávají obavy z dalšího zhoršení situace zadlužených občanů a nárůstu počtu exekucí. Odborníci argumentují, že lepší cesta k efektivnějšímu vymáhání dluhů by zahrnovala zvýšení minimální mzdy a intenzivnější boj proti nelegální práci.

Exekuce mají negativní dopad nejen na dospělé, ale i na vzdělávací úspěchy jejich dětí, což dále prohlubuje sociální nerovnosti v zemi. Experti zdůrazňují, že dluhy by měly být splaceny, avšak systém by neměl penalizovat ty, kteří se snaží pracovat a splácet své závazky legální cestou.