Praha – Nově zveřejněná data na semináři v Poslanecké sněmovně poukázala na výrazné regionální rozdíly v dlužných částkách, které si dlužníci přinášejí do insolvence. Průměrný dluh českých dlužníků v insolvenci nyní činí 1,35 milionu korun, s mediánovým dluhem ve výši 620 tisíc korun.


V Praze dosahují dluhy v průměru 2,54 milionu korun, což je nejvyšší hodnota v celé republice. Věřitelé zde však obdrží zpět pouze 11,2 procenta svých půjčených peněz. Na druhém konci spektra se nachází Ústecký kraj, kde průměrný dluh dosahuje 990 tisíc korun, ale věřitelé zde získají zpět 23,2 procenta, což je nejvyšší v republice.


Dynamika oddlužení a její dopady:

Jarmila Veselá z InsolCentra upozornila, že průměrné uspokojení věřitelů v celé ČR je 17,9 procenta, což je pokles oproti období let 2013 až 2018, kdy toto číslo dosahovalo 56 procent. Změna je připisována nejen rostoucím dluhům na osobu, ale i aktuálním ekonomickým podmínkám a legislativním úpravám.


Spor o délku oddlužení:

Seminář se nesl i v duchu diskusí o navrhované změně insolvenčního zákona, která by měla zkrátit dobu oddlužení ze současných pěti let na tři roky pro všechny dlužníky, kromě vybraných skupin, jako jsou senioři a invalidé. Tento návrh je podpořený argumentem, že by Česká republika přestala být výjimkou v Evropě, kde je delší doba oddlužení běžnější.


Reakce veřejnosti a expertů:

Zástupci podnikatelských sfér a Svazu měst a obcí vyjádřili obavy z negativních dopadů na veřejné rozpočty a kvalitu veřejných služeb. Dle Ladislava Minčiče z Hospodářské komory a Dana Jiránka ze Svazu měst a obcí může být návrh nebezpečný pro finanční stabilitu obcí, které čelí nesplaceným dluhům ve výši patnáct miliard korun.

Data prezentovaná na semináři jasně ukazují na složitost situace v oblasti insolvencí v České republice, zdůrazňující potřebu pečlivého přezkoumání a možných úprav současného systému, aby se zajistilo spravedlivé a efektivní řešení pro všechny zúčastněné strany.